Zelený tým Arcadis

Nabízíme certifikaci Zelených budov podle zvoleného certifikačního systému, poradenství a specializované služby v rámci Evropy ale také ve světě.

Certifikace Zelených budov

BREEAM, BIU, LEED, LEED EB:OM, EU GreenBuilding, DGNB, SBTool CZ a některé další místní systémy.

Zelené služby
 • služby certifikačního auditora / assessora za účelem certifikace budovy vybraným systémem na požadované úrovni, a zároveň s minimalizací vícenákladů a maximalizací obchodovatelnosti
 • podpora a pomoc celému projektovému týmu / generálnímu dodavateli / týmům subdodavatelů (vč. podpory pro vedení stavby) v průběhu všech fází certifikačního procesu
 • certifikace na klíč“ – poskytujeme kompletní proces certifikace včetně všech specializovaných služeb, včetně vypracování grafických a textových podkladů k jednotlivým kritériím
 • Jakožto člen GBCI a BRE nabízíme klientům užší kontakt s certifikačními orgány a slevy na poplatcích LEED / BRE
 • týmy napříč celou Evropou a celosvětově, s vysoce kvalifikovanými akreditovanými profesionály a assessory se znalostmi z oborů udržitelnosti, TZB, stavebnictví a cenového poradenství

Zelené poradenské služby

 • poradenská činnost v nízkoenergetické / pasivní architektuře
 • optimalizace energetických nároků budovy a zařízení TZB
 • tepelné modelování pro zajištění optimálního návrhu budovy v rané fázi projektu
 • tepelně-technický audit stávajícího objektu, vedoucí k optimalizovanému výkonu a nižším provozním nákladům
 • prezentace na univerzitách, Zelená snídaně pro klienty, školení dodavatelů, subdodavatelů, výrobců …

Specializované Zelené služby

 • dynamická analýza a model chování budovy
 • dohled nad uváděním do provozu a komplexními zkouškami systémů TZB
 • analýza životního cyklu
 • termografická kontrola stavebních konstrukce
 • ekologické studie
 • sanační průzkum pozemků
 • posouzení vlivu na životní prostředí (EIA, Environmental Impact Assessment)
 • studie obnovitelných zdrojů energie (LZC)
 • studie denního osvětlení
 • studie tepelné pohody
 • Průkazy Energetické Náročnosti Budov, Energetické audity
 • akustické studie a měření

Náš Zelený tým byl oceněn:

 • Real Green Service Provider of the Year 2013 at MIPIM
 • CEE Green Building Award 2012 in the category Project Management Firm
zelené služby ocenění