Profil projektu

Klient:

PASSERINVEST GROUP a.s.
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4
Česká Republika

Plocha:

6.500 m2

Služby:

• Kompletní certifikační a konzultační služby BREEAM International 2009 pro kancelářskou budovu.
• Služby BREEAM International Assessora.

Webová stránka projektu:

www.bbcentrum.cz/cs/projekty/budovag

Kontakt:

Ing. Jana Matějíčková
+420 226 207 808
+420 602 673 389
jana.matejickova@arcadis.cz

BBC G, Prague

Představení


Česká developerská společnost PASSERINVEST GROUP a.s. rozšiřuje výstavbu administrativního centra BB Centrum v Praze 4 o další objekt – budovu G, zcela v duchu možností současné technologie, nároků moderní společnosti a požadavků pro udržitelnou výstavbu budov. Kromě budovy G jsou v procesu získání certifikátu Zelené budovy dle hodnotícího systému BREEAM i další objekty BB Centra.

Architektonické a urbanistické řešení celého projektu je přizpůsobeno okolí objektu. Provedení fasádních panelů je prostorově tvarováno, cílem je zmenšit množství hladkých rovných ploch odrážejících hluk z ulice do oken protějších domů.

Převládající funkcí v objektu je administrativa, v nadzemních podlažích jsou navrženy kancelářské plochy, které budou pronajímány jednotlivým uživatelům. V parteru podél Michelské ulice jsou umístěny obchodní plochy a restaurace. Střechy jsou lemovány zelení ve velkoobjemových květnících, na střeše 3.np je navržena terasa. Parkování pro potřeby objektu je umístěno do podzemních podlaží. Vnitřní dvůr je řešen jako oddychová zahrada se vzrostlou zelení.

Vynikající dostupnost MHD - autobusová zastávka přímo před budovou. Na výstavbě zastávky se finančně podílí investor PASSERINVESTG GROUP a.s.

EC HARRIS Praha a jeho „Zelený tým“ zajišťuje komplexní služby pro získání certifikátu BREEAM, včetně služeb BREEAM International Assessora, který celý proces certifikace řídí.

Cílem pro budovu je získání certifikátu na úrovni Very Good.


Přínos certifikace pro budovu


• Během výstavby byly kladeny velmi přísné požadavky na ochranu přírodních zdrojů a okolí budovy před znečištěním možnými nebezpečnými látkami, jak kapalnými a prachovými, tak hlukem či světelným smogem. Důsledně bylo dbáno jak na bezpečnost a zdraví pracovníků, tak lidí pohybujících se v bezprostředním okolí stavby. Velký důraz také kladen na zacházení s odpady ze stavby zaměřený na recyklaci a znovuvyužití materiálů s cílem minimalizovat množství odpadů směřovaných na skládku.

• Všechny systémy v budově budou důkladně přezkoušeny v rámci zprovoznění, v jednotlivých správných návaznostech profesí a budou v souladu s normami a doporučenými postupy, čímž se zajistí optimální výkon zařízení při běžném provozu.

• Kvalitní stavební materiály splňující podmínky nízkého dopadu na životní prostředí stanovené na základě analýzy životního cyklu (LCA), která zohledňuje nejen pořizovací náklady, ale i provozní náklady za celou dobu životnosti stavebních materiálů a následné náklady na jejich likvidaci.

• Výtahy jsou vybaveny pohony s rekuperací ReGeN, které dokáží energii vygenerovanou provozem výtahu využít v jiných komponentech výtahu nebo vrátit do elektrické sítě budovy. Dále jsou vybaveny frekvenčním měničem, režimem stand-by a v neposlední řadě úsporným LED osvětlením.

• Získání certifikátu dává jistotu kvalitního návrhu budovy pro užívání nájemci. Vnitřní prostředí poskytuje tepelný komfort, dostatek přirozeného světla pro trvalá pracovní místa, kvalitní čerstvý vzduch, nízkou hladinu hluku a nízký obsah škodlivin z instalovaných materiálů. Samozřejmostí je možnost uživatelů regulovat tepelnou pohodu v místě jeho pobytu.

• Při výběru zařizovacích předmětů bylo dbáno na co nejnižší spotřebu vody. Nízko-průtokové umyvadlové baterie, toalety a pisoáry nastaveny na úsporný splachovací režim a úsporné sprchové hlavice zaručují nejen šetrné zacházení s pitnou vodou, ale také nízké náklady na poplatky pro nájemce.

• Veškeré energie v budově jsou přesně podružně měřeny, což správě objektu zajišťuje nejen okamžitý přehled o spotřebách a případných poruchách zařízení, ale i nájemcům možnost platit pouze za energie, které reálně spotřebují.

• Uživatelé mají k dispozici Manuál užívání budovy - podrobný návod, jak používat zařízení v budově a Travel plan zahrnující informace týkající se možností všech druhů dopravy v okolí.

• Zajištění bezpečnosti chodců v okolí budovy vybudováním nového bezpečného přechodu pro chodce s ostrůvkem. Samozřejmostí je uzpůsobení přechodu pro vozíčkáře a zrakově postižené.

• Při plánování zeleně byl kladen velký důraz na původnost druhů, nízké nároky na údržbu a zalévání a rozmístění poskytující životní prostor pro ptáky, hmyz a drobné obratlovce. Umístěním dřevěných špalků pro saproxylický hmyz a hlavně hnízdních budek pro rorýsy a netopýry budou vytvořeny nové habitanty a extenzivní zelení bude dosaženo zvýšení biodiverzity.