Profil projektu

Klient:

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Plocha:

15.700 m2

Služby:

• Kompletní certifikační a konzultační služby LEED NC pro průmyslovou halu s administrativním zázemím.

• Optimalizace strategie k dosažení certifikátu LEED na požadované úrovni.

• Vypracování certifikační dokumentace LEED pro generálního dodavatele stavby.

• Fundamental Commissioning of Building Energy Systems.

• Zajištění všech kontrolních plánů LEED včetně kontrolních zpráv.

Webová stránka projektu:

Kontakt:

Ing. Petr Albl
+420 226 207 813
+420 603 556 926
petr.albl@arcadis.cz

Iveta Lamaczová
+420 226 207 819
+420 737 272 689
Iveta.lamaczova@arcadis.cz

EAME Overhaul Reman Center, Žatec

Představení


Investorem výstavby je společnost Solar Turbines EAME s.r.o., dceřina společnost Catepillar Inc. se sídlem v kalifornském San Diegu. Catepillar Inc je největším světovým výrobcem spalovacích turbín a rozhodl se vybudovat v České republice světové opravárenské high-tech centrum pro opravy komponentů turbo soustrojí pro oblast Evropy, Afriky, Středního Východu a ČR.

Pro výstavbu průmyslové haly a administrativního zázemí EAME Overhaul Reman Center si vybral lokalitu průmyslové zóny Triangl nedaleko Žatce a to z důvodu nabídky pracovních příležitostí v oblasti s velkou nezaměstnaností a nenarušení přírodního prostředí neboť stavba byla postavena na pozemku bývalého letiště. Kolem haly je kromě parkovacích míst také dostatek zeleně.

Moderní průmyslové centrum bylo postaveno na ploše 12.000 m2 s administrativní budovou na ploše 3.500 m2 s možností dalšího rozšíření výstavby. EAME nabízí pracovní místa pro více než 200 zaměstnanců. Objekt je dostupný místní autobusovou dopravou.

Budova získala certifikaci LEED na úrovni CERTIFIED v lednu 2013 díky součinnosti všech účastníků projektu - konzultanta LEED, projekčního týmu, investora a dodavatele. Vzájemnou spoluprací byl zajištěn rychlý a hladký průběh certifikace LEED New Construction v2009 a byl tak splněn požadavek investora na výsledek certifikace - LEED CERTIFIED.


Přínos certifikace pro budovu


• Optimalizace energetické účinnosti budovy na základě zpracovaného energetického modelu.

• Úspora spotřeby vody díky optimálnímu nastavení technologií.

• Minimalizace spotřeby vody pro zavlažování výběrem optimálních druhů vegetace.

• Důkladná kontrola používání stavebních materiálů a nakládání s odpady. Do strategie budoucího provozu budou zakomponovány zásady ekologického managementu.

• Řízené nastavení moderních technologií TZB a účinných filtrů VZT jednotek zajišťuje optimální vnitřní prostředí a maximální efektivitu provozu, což má výrazný vliv na spotřebované energie komplexu budov.

• Minimalizace světelného smogu budovy nízkým a řízeným osvětlením fasády.

• Snižování dopadu výstavby na spodní vody, půdy a ovzduší v okolí stavby důkladnou kontrolou jak při vlastní výstavbě, tak při provozu.

• Omezení dopadů úniků škodlivých látek na vnitřní prostředí budovy - optimalizace vnitřního prostředí pomocí technologií i výběru ekologických materiálů s nízkým obsahem těkavých látek a formaldehydu.

• Zajištění optimální tepelné pohody, čerstvého vzduchu a dostatek denního osvětlení pro zaměstnance budovy.

• Umístění budovy mimo město v zeleni avšak v lokalitě, která již byla zatížena starší zástavbou – nebyla narušena nedotčená příroda.

• Umístění stojanů na kola a sprch pro cyklisty umožní zaměstnancům využití alternativ dopravy do budovy.

• Zákaz kouření v budově je pro certifikované projekty samozřejmostí.