Profil projektu

Klient:

PASSERINVEST GROUP a.s. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Česká republika


Plocha:

36.300 m2

Služby:

• Kompletní certifikační a konzultační služby BREEAM In-Use pro stávající budovy. • Služby BREEAM In-Use Auditora. • Služby BREEAM In-Use konzultanta.


Webová stránka projektu:

www.bbcentrum.cz/cs/projekty/filadelfie

Kontakt:

Ing. Sandra Turčániová +420 226 207 846 +420 607 828 462 sandra.turcaniova@arcadis.cz


BBC Filadelfia, Prague

PředstaveníPASSERINVEST GROUP je vůbec první česká developerská společnost, která v Praze zahájila rozsáhlou výstavbu administrativních center (navíc ve smyslu udržitelného rozvoje). Pověst Prahy 4, jakožto kancelářské destinace par excellence, vznikla do jisté míry právě díky úspěchům projektu BB Centrum. Velice kladně zde působí nejen vhodně zvolená lokalita, ale především koncepce výstavby kancelářských budov doplněných o občanskou vybavenost, vzdělávací a kulturní centrum, či bytový komplex. Také nebylo opomenuto začlenění zeleně a klidové zóny nejen v podobě revitalizovaného parku, ale i v rámci jednotlivých budov (atria, zelené střechy aj.). Značná část budov z tohoto komplexu je v procesu získání certifikátu „zelené budovy“ dle britského hodnotícího systému BREEAM. Administrativní budova Filadelfie byla dokončena v roce 2010, její půdorys ve tvaru stylizovaného kříže může evokovat podobu lopatek větrníku. Všech 17 nadzemních podlaží je navrženo jako administrativní prostory. V šesti podzemních podlažích je k dispozici první suterén s obchody a službami a v ostatních je technické zázemí a parkoviště. Budova Filadelfie jakožto stávající, již 2 roky užívaná budova podstoupila certifikaci BREEAM In-Use a v rámci této certifikace získala hodnocení v kategorii Good neboli Dobrý, a to ve dvou posuzovaných částech – Budova a Správa budovy. Tuto hodnocení i následně obhájila během povinné roční re-certifikace (05/2013).Přínos certifikace pro budovu• Implementace opatření vedoucích ke snížení hlukového znečištění z provozu budovy za účelem minimalizaci zátěže životního prostředí. • Důraz kladený na použití vhodného chladiva, umístění filtrací, či bezpečné skladování chemikálií pro podporu prevence znečištění životního prostředí. • Instalace úsporných zařizovacích předmětů, použití duálního splachování, umyvadlové baterie a sprchové hlavice s nízkou spotřebou vody spolu s podrobným měřením a monitorováním spotřeby vody. • Podpora recyklace a třídění odpadu. • Uživatelsky plně ovládaný stínící systém (žaluzie) a řízení teploty v každé místnosti vč. zónování. • Klidová zóna na střeše budovy poskytuje uživatelům budovy místo pro odpočinek a relaxaci. I další prvky příznivě působí na vnitřní prostředí zaměstnanců jako sledování parametrů vnitřního prostředí pomocí systému MaR, prevence proti mikrobiální kontaminaci a zavedení procesů pro minimalizaci negativních dopadů plynoucích z úprav v rámci budovy či z obsahu volných těkavých látek v materiálech. • Velký podíl zasklených ploch (téměř 90% fasády) z dvojitého kvalitního zasklení (náplň argon) sice mírně navyšuje energetickou náročnost budovy, ale výrazné úspory plynoucí z maximalizace využití denního osvětlení při využití čidel denního osvětlení v kancelářských prostorách a vizuální komfort při výhledu ven tuto skutečnost vyvažují. • Vhodně navržené terénní úpravy okolí v revitalizovaném prostoru sousedícího s budovou působí pozitivně z pohledu využití území spolu s realizací střechy osázené zelení a umístěním živých rostlin a ozeleněné stěny uvnitř budovy. • Snaha o zlepšování ekologických prvků v budově a jejím bezprostředním okolí jako součást péče o zeleň. • Zkulturnění přilehlých ploch v rámci zajištění dostatečné občanské vybavenosti a terénních úprav okolí. Spolu s dopravní dostupností a eliminací křížení tras zásobování s cestou pro pěší a cyklisty přispěla tato inovace k zisku velké části dostupných bodů v oblasti Transport.