Profil projektu

Klient:

PASSERINVEST GROUP a.s.
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4
Česká Republika

Plocha:

27.700 m2

Služby:

• Kompletní certifikační a konzultační služby BREEAM International 2009 pro kancelářskou budovu.
• Služby BREEAM International Assessora.
• Dynamický energetický simulační model.

Webová stránka projektu:

www.novakarolinapark.cz

Kontakt:

Ing. Jana Matějíčková
+420 226 207 808
+420 602 673 389
jana.matejickova@arcadis.cz

Nová Karolína Park, Ostrava

Představení


Projekt je společnou investicí tří významných investorů, PASSERINVEST GROUP, GEMO OLOMOUC a Multi Development Czech Republic.
Administrativní objekt Nová Karolina Park je citlivě umístěn v nově urbanizovaném území a tvoří pomyslnou vstupní bránu směrem od historického jádra Ostravy k nové moderní části Ostravy. Vnitřní atrium navržené zároveň jako přístupová cesta z centra k sousedícím objektům slouží také k relaxaci v příjemném parkovém prostředí.

Projekt zahrnuje téměř 23.000 m2 kancelářských ploch v 6 nadzemních podlažích, doplněných v přízemí o 4.000 m2 obchodů, služeb a restauračních zařízeních. Objekt je pomyslně rozdělen na dvě samostatné budovy, které jsou komunikačně a stavebně propojeny pouze v 1.PP a v 6.NP. Obvodové konstrukce jsou tvořeny plně proskleným modulovým lehkým obvodovým pláštěm.

Výhodné umístění v docházkové vzdálenosti od městského centra a v blízkosti zastávek autobusů a tramvají podporuje snižování produkce CO2 v souvislosti s dopravou uživatelů budovy. V souvislosti s výstavbou byla navíc zřízena nová tramvajová zastávka u objektu.

EC HARRIS Praha a jeho „Zelený tým“ zajišťuje komplexní služby pro získání certifikátu BREEAM, včetně služeb BREEAM International Assessora, který celý proces certifikace řídí.

Cílem pro budovu je získání tzv. Design Interim certifikátu a konečného certifikátu na úrovni Good.


Přínos certifikace pro budovu


• Během výstavby byly kladeny velmi přísné požadavky na ochranu přírodních zdrojů a okolí budovy před znečištěním možnými nebezpečnými látkami, jak kapalnými a prachovými, tak hlukem či světelným smogem. Důsledně bylo dbáno jak na bezpečnost a zdraví pracovníků, tak lidí pohybujících se v bezprostředním okolí stavby. Velký důraz byl také kladen na zacházení s odpady ze stavby zaměřený na recyklaci a znovuvyužití materiálů s cílem minimalizovat množství odpadů směřovaných na skládku.

• Výtahy jsou vybaveny frekvenčním měničem, režimem stand-by a v neposlední řadě úsporným LED osvětlením.

• Získání certifikátu dává jistotu kvalitního návrhu budovy pro užívání nájemníky. Vnitřní prostředí poskytuje tepelný komfort, dostatek přirozeného světla pro trvalá pracovní místa, kvalitní čerstvý vzduch, nízkou hladinu hluku a nízký obsah škodlivin z instalovaných materiálů. Samozřejmostí je možnost uživatelů regulovat tepelnou pohodu v místě jeho pobytu.

• Při výběru zařizovacích předmětů bylo dbáno na co nejnižší spotřebu vody. Nízko-průtokové umyvadlové baterie, toalety a pisoáry nastaveny na úsporný splachovací režim a úsporné sprchové hlavice zaručují nejen šetrné zacházení s pitnou vodou, ale také nízké náklady na poplatky pro nájemce.

• Veškeré energie v jednotlivých nájemních celcích jsou přesně podružně měřeny, což správě objektu zajišťuje nejen okamžitý přehled o spotřebách a případných poruchách zařízení, ale i nájemcům možnost platit pouze za energie, které reálně spotřebují.

• Uživatelé mají k dispozici Manuál užívání budovy - podrobný návod, jak používat zařízení v budově a Travel plan zahrnující informace týkající se možností všech druhů dopravy v okolí.

• Při plánování zeleně kladen velký důraz na původnost druhů, nízké nároky na údržbu a zalévání a rozmístění poskytující životní prostor pro ptáky, hmyz a drobné obratlovce. Umístěním dřevěných špalků pro saproxylický hmyz a hlavně hnízdních budek pro rorýsy a netopýry byly vytvořeny nové habitanty a extenzivní zelení na střeše bylo dosaženo zvýšení biodiverzity.

• Ve vnitřním parteru je zabudována nádrž na dešťovou vodu, která umožní využití dešťové vody pro zalévání zeleně a tím zvýší úsporu pitné vody.