Profil projektu

Klient:

Penta Investments

Plocha:

69.400 m2

Služby:

• Kompletní certifikační a konzultační služby LEED Core and Shell pro kancelářskou budovu.
• Služby LEED AP
• Energetický simulační model
• Fundamental Commissioning
• Tvorba LEED dokumentace

Webová stránka projektu:

www.florentinum.cz

Kontakt:

Ing. Petr Albl
+420 226 207 813
+420 603 556 926
petr.albl@arcadis.cz

Florentinum, Prague

Představení


Developerem je česko-slovenská investiční skupina Penta resp. Development Florentinum s.r.o., která působí na slovenském trhu od roku 2005 a projekt Florentinum je její první počin v České republice.

Florentinum vzniká jako elegantní a nadčasová stavba, která s sebou nese také rozvoj okolního území v podobě výstavby náměstí a zahrady. Jedná se o administrativně obchodní komplex, který dokáže uspokojit nejvyšší nároky na funkcionalitu a úspornost budovy, efektivitu členění jednotlivých prostor a v neposlední řadě kvalitu prostředí.

Moderní centrum nabídne největší objem administrativních ploch pod jednou střechou – 49,000 m2 nejvyšší kategorie A na devíti podlažích. Dalších 7,500 m2 přinese komplexní nabídku služeb každodenní potřeby, jako jsou supermarket, drogerie, lékárna či restaurace.

Automobilem se dá jednoduše přijet po severojižní magistrále, přičemž parkování je zajištěno ve dvou podzemních podlažích a v okolí objektu.

Budova získala Pre-certifikát LEED GOLD v září 2011 pod vedením společnosti Arcadis / ECH, která celá proces certifikace řídí.

EC Harris zajišťuje na této stavbě certifikaci LEED formou Construction Manangementu, což představuje vysokou náročnost na koordinaci jednotlivých dodavatelů v rámci LEED. Pro některé dodavatele poskytuje EC Harris další navazující služby ve smyslu podpory dodavatele v plnění jeho povinností v rámci naplňování jednotlivých kreditů.


Přínos certifikace pro budovu


• Výstavba nejen moderních kanceláří, ale také urbanistický rozvoj v podobě výstavby náměstí a zahrady.

• Dostupnost širokého výběru služeb a dopravy MHD v blízkém okolí budovy, který mohou využívat budoucí pracovníci. Lze využít tras metra B a C, tramvajových a autobusových spojů, včetně letištních expresů.

• Důkladná kontrola používání stavebních materiálů a nakládání s odpady. Do strategie budoucího provozu budou zakomponovány zásady ekologického managementu

• Zachycení více než 2 mil litrů dešťové vody ročně používané ke splachování toalet a zavlažování velkého množství vysázené zeleně.

• Řízené nastavení moderních technologií TZB a účinných filtrů VZT jednotek zajišťuje optimální vnitřní prostředí a maximální efektivitu provozu, což má výrazný vliv na spotřebované energie komplexu budov.

• Minimalizace světelného smogu budovy nízkým a řízeným osvětlením fasády

• Snižování dopadu výstavby na spodní vody, půdy a ovzduší v okolí stavby důkladnou kontrolou jak při vlastní výstavbě, tak při provozu.

• Omezení dopadů úniků škodlivých látek na vnitřní prostředí budovy - optimalizace vnitřního ovzduší pomocí technologií i výběru ekologických materiálů s nízkým obsahem těkavých látek a přidaného formaldehydu.

• Zajištění optimální tepelné pohody, čerstvého vzduchu a dostatek denního osvětlení pro zaměstnance budovy

• Příjemné okolí a prostředí budov včetně výrazného množství mnoha druhů zeleně ve vnitřním náměstí komplexu budov.