Profil projektu

Klient:

NP Investments a.s.
Štefánikova 248/32
Smíchov
Praha 5
150 00

UNISTAV a.s.
IBC Příkop 6
Brno
604 33

Plocha:

23.500 m2

Služby:

• Kompletní certifikační a konzultační služby LEED Core and Shell pro kancelářskou budovu.
• Služby LEED AP
• Energetický simulační model
• Fundamental Commissioning
• Tvorba LEED dokumentace

Webová stránka projektu:

www.lordship.eu

Kontakt:

Ing. Lenka Matějíčková
+ 420 226 207 807
+ 420 602 707 457
lenka.matejickova@arcadis.cz

Na Příkopě 14 - Retail/Office Development, Prague

PředstaveníDeveloperský počin společnosti LORDSHIP a.s. / IMMOFINANZ AG, budova Na Příkopě 14 potvrzuje, že kombinací historické budovy v centru města s dobrým projektem, moderními technologiemi a kvalitními materiály lze splnit přísná kritéria na udržitelnou výstavbu.

Nárožní historická budova bývalé banky je zcela zrekonstruována a propojena s navazující moderní vestavbou se zachovanou fasádou do ulice Panská. Při rekonstrukci budovy o devíti nadzemních podlažích byl kladen důraz na znovuobnovení původního historického vzhledu. Pod druhou, přiznanou moderní částí objektu se nachází automatický parkovací systém pro 150 vozů.

Tři podlaží budovy nabízí obchodní prostory, zatímco v ostatních patrech jsou situovány moderní kancelářské prostory s přístupy na venkovní terasy.

Výhodné umístění v docházkové vzdálenosti od městského centra a v blízkosti metra a zastávek tramvají podporuje snižování produkce CO2 v souvislosti s dopravou uživatelů budovy.

ARCADIS CZ a.s., divize EC Harris a jeho „Zelený tým“ zajišťoval komplexní služby pro získání certifikátu LEED, včetně služeb LEED Accredited Professional, který celý proces certifikace řídil.


Přínos certifikace pro budovu• Během výstavby byly kladeny velmi přísné požadavky na ochranu přírodních zdrojů a okolí budovy před znečištěním možnými nebezpečnými látkami (kapalnými i prachovými), hlukem či světelným smogem. Důsledně bylo dbáno na bezpečnost a zdraví pracovníků a lidí pohybujících se v bezprostředním okolí stavby. Součástí certifikace je také kontrola využití a recyklace odpadů ze stavby, přičemž snahou je minimalizovat množství odpadů směřovaných na skládku.

• Při projektování byl projektanty TZB použit dynamický energetický simulační model, který reálně zohledňuje celou budovu a její vlastní provoz, čímž umožňuje projektantovi navrhnout technická zařízení přesně dle potřeb budovy a předpokládaných provozních hodin.

• Celkově se díky zapojení simulačního modelu při projektování podařilo snížit budoucí energetickou náročnost (a s tím související provozní náklady) o 18 % oproti standardní budově.

• Spotřeba pitné vody objektu je i díky kombinaci vhodně zvolených zařizovacích předmětů a využití zadržené dešťové vody ke splachování toalet mnohonásobně nižší – a to výrazných 41% oproti standardní budově.

• Historické prvky byly zachovány v největší možné míře.

• Důraz byl kladen na striktní dodržení správných postupů při uvádění budovy do provozu a důsledné ověření funkčnosti všech systémů TZB.

• Pro budoucí nájemce byl vytvořen speciální manuál zdůrazňující zelené aspekty budovy s návodem, jak s nimi zacházet a jak jich maximálně využít - jelikož poučený uživatel je pro budoucí provoz zelené budovy nezbytný.

• Budova disponuje 6 ks elektrických dobíjecích stanic v rámci automatického parkovacího systému.

• Unikátní umístění v centru města v docházkové vzdálenosti od dvou tras metra a vlakového nádraží, umožňuje zaměstnancům maximálně využívat MHD. Kromě toho je budova vybavena stojany na kola a zázemím pro cyklisty.

• Stavební materiály byly vybrány tak, aby byly v maximální míře vyrobeny z recyklovaného materiálu, neuvolňovaly se z nich nebezpečné těkavé látky a byly dovezeny z co nejkratší vzdálenosti.

• Vnitřní prostory budovy jsou nekuřácké.

• Při provozu bude kontrolováno množství a kvalita čerstvého vzduchu, včetně důkladné filtrace a zasedací místnosti budou vybaveny čidly CO2.

• Energie z obnovitelných zdrojů.

• Klidové zóny na terasách budovy poskytují uživatelům budovy místo pro odpočinek a relaxaci.