Profil projektu

Klient:

GOLDBECK Bau, s.r.o. pro ProLogis


Plocha:

22.149 m2

Služby:

• Kompletní certifikační a konzultační služby BREEAM Europe Commercial 2009 pro průmyslovou halu. • Služby BREEAM International Assessora • Ekologická studie • Uživatelský manuál budovy


Webová stránka projektu:

http://prologisceesearch.com/en/estates/czech-republic/prologis-park-prague-d1-east/

Kontakt:

Ing. Lenka Matějíčková + 420 226 207 807 + 420 602 707 457 lenka.matejickova@arcadis.cz


ProLogis Prague D1 West DC4

PředstaveníGenerální dodavatel GOLDBECK Bau s.r.o. zajišťoval kompletní výstavbu haly na klíč dle standardu Prologis a dle požadavků udržitelnosti zelené budovy dle certifikace BREEAM. GOLDBECK Bau s.r.o. je středně velká, vlastníky vedená podniková skupina, která patří k hnacím silám v sektoru pozemních průmyslových staveb. Firma se zabývá koncepcí, výstavbou a péčí o administrativní budovy, haly a parkovací domy. GOLDBECK Bau s.r.o. staví pomocí systematizovaných prvků, které z větší části i sami vyrábí. Proto dokáží zakázky realizovat mimořádně ekonomicky a rychle. Zákazníci tak dostanou jednotná ucelená řešení z jedné ruky a z blízké vzdálenosti – o to se postarají pobočky GOLDBECKu přímo na místě. Prologis Park D1 West – DC 4 je nová průmyslová hala nacházející se v průmyslovém komplexu nedaleko Jažlovic, přibližně půl hodiny autem z centra Prahy. Většina budov v tomto průmyslovém areálu je součástí portfolia Prologis. Průmyslová hala má dva vestavky, kde je umístěné zázemí: prostorné šatny pro muže a ženy, sanitární jádra včetně sprch, velká jídelna a kancelářské prostory. Barevnost fasády budovy byla citlivě volena s ohledem na okolní krajinu. K budově náleží nemalé množství upravené zeleně o výměře 20 383 m2. Při návrhu zeleně byl kladen velký důraz na vysazení původních druhů. Kromě tradičních stromů a keřů byly do udržovaného trávníku v přední části okolí haly vysázeny také původní hlíznaté rostliny a kvetoucí bylinná louka v zadní části. ARCADIS CZ a.s., divize EC Harris a jeho „Zelený tým“ zajišťovaly komplexní služby pro získání certifikátu BREEAM, včetně služeb BREEAM International Assessora, který celý proces certifikace řídil. Budova obdržela v květnu 2014 BREEAM konečný certifikát na úrovni Very Good. Jedná se o druhou průmyslovou budovu v České republice s úrovní certifikátu BREEAM Very good.Přínos certifikace pro budovu• Během výstavby byly kladeny velmi přísné požadavky na ochranu přírodních zdrojů a okolí budovy před znečištěním možnými nebezpečnými látkami (kapalnými i prachovými), hlukem či světelným smogem. Důsledně bylo dbáno na bezpečnost a zdraví pracovníků a lidí pohybujících se v bezprostředním okolí stavby. Součástí procesu certifikace byla také kontrola využití a recyklace odpadu ze stavby, přičemž bylo minimalizováno množství odpadu směřované na skládku. • Získání certifikátu dává nájemci jistotu kvalitního návrhu budovy pro užívání. Vnitřní prostředí poskytuje tepelný komfort, dostatek přirozeného světla, čerstvého vzduchu, nízkou hladinu hluku a nízký obsah škodlivin z instalovaných materiálů. • Venkovní instalované žaluzie poskytují ochranu proti nežádoucímu oslunění, což ocení zejména zaměstnanci v kancelářích, kde by jinak docházelo k oslnění obrazovek monitorů. Venkovní žaluzie také snižují nadměrné sluneční zisky v letním období, které zvyšují náklady na chlazení i na větrání. • Umělé osvětlení kancelářských prostor je navrženo na minimální ovládací modul pro 4 pracovní místa, což má příznivý vliv zejména na snižování nákladů z provozu osvětlení, jelikož nejsou zbytečně osvětlena pracovní místa, která nejsou aktuálně obsazena. • Při výběru sanitárního zařízení bylo dbáno na co nejnižší spotřebu vody. Toalety a pisoáry jsou nastaveny na úsporný splachovací režim, umyvadlové baterie a sprchové hlavice jsou nízko-průtokové. Na vstupu vody do každého sanitárního jádra je instalován solenoidový ventil napojený na vypínač osvětlení v daném prostoru. Takto je ošetřen možný únik pitné vody při protékání záchodů nebo u špatně dovřené baterie. • Veškeré energie v budově jsou detailně podružně měřeny, což správě objektu zajišťuje okamžitý přehled o spotřebách a případných poruchách zařízení. Každý nájemce tak platí pouze za energie, které reálně spotřebuje a navíc má k dispozici přehled, která část budovy či technologie spotřebovává nejvíce energie. • Uživatelé mají k dispozici Manuál užívání budovy - podrobný návod jak používat zařízení v budově, aby se zamezilo nezáměrnému nevhodnému používání, případně poškození. • Materiály použité při výstavbě byly vybírány s ohledem na jejich vliv na životní prostření v průběhu životního cyklu materiálu a zároveň byl kladen důraz na použití odolných materiálů s co nejdelší dobou životnosti i vhodností pro náročná místa z hlediska možného opotřebení během provozu. • Venkovní areál kolem haly je navržen pro maximální bezpečnost pohybu jednotlivých účastníků silničního provozu. Parkování pro zaměstnance je umístěno odděleně od parkování pro čekající kamiony a odděleně od manipulačního prostoru kamionů přijíždějících k dokům pro zboží. Malé dodávky se zbožím, například pro kancelářské potřeby, mají samostatný vjezd přímo do haly, aby se zamezilo nebezpečnému pohybu mezi velkými kamiony. • Pro uživatele, kteří do práce jezdí na kole, je připraveno kompletní zázemí: venkovní stojany na kola umístěné pod krytím přístřeškem vybaveným umělým osvětlením. Pro bezpečné uložení cyklistického oblečení jsou k dispozici zamykatelné skříňky a samozřejmě oddělená pánská a dámská umývárna a toalety. • Jedinečný systém „Car sharing“ zvýhodňuje spolujízdu při cestě do práce a z práce. Pro auta využívající spolujízdu jsou vyhrazena parkovací místa. Pro pohodlné plánování spolujízdy slouží nástěnka u recepce objektu. Tímto uživatelé budovy přispívající k snižování produkce CO2 z osobní dopravy. • Při plánování zeleně byl kladen velký důraz na původnost druhů, nízké nároky na údržbu a zalévání a rozmístění poskytující životní prostor pro ptáky, hmyz a drobné obratlovce. Kromě louky poskytující potravu opylujícímu hmyzu bylo zbudováno jedinečné broukoviště a také kamenná zídka pro obratlovce. • Venkovní osvětlení areálu je navrženo tak, aby docházelo k minimálnímu znečištění okolí světelným smogem. V době mimo provoz zůstává zapnuté pouze osvětlení nutné pro bezpečný pohyb kolem haly.