LEED

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environment Design), ve volném překladu Řízení projektu s ohledem na energie a životní prostředí, popisuje způsob, jakým můžeme zhodnotit kvalitu prostředí, kde lidé žijí, pracují a učí se. Certifikát LEED v dnešní době představuje známku kvalitní budovy a poskytuje majitelům a uživatelům budov určitý rámec zajišťující kvality tzv. Zelené stavby.

Hodnotící systém LEED byl vytvořen americkou společností U.S. Green Building Council (USGBC) - v překladu Americká rada pro šetrné budovy. LEED se skládá ze souboru hodnotících hledisek pro celý životní cyklus Zelené budovy, dokonce je zaměřen i na udržitelnou zástavbu jako celku.

Systém certifikace slouží k ověření (nezávislou třetí stranou), že budova byla navržena a postavena s použitím strategií zaměřených na dosažení co nejlepších výsledků v klíčových oblastech životního prostředí a s ohledem na lidské zdraví. Hodnotí se trvale udržitelná zástavba, úspory pitné vody, energetická náročnost, výběr stavebních materiálů a kvalita vnitřního životního prostředí.

Úspěšným projitím certifikací LEED získá stavební investor a provozovatel nástroje, které potřebuje k okamžitému a měřitelnému výkonu svých budov a jejich dopadu na životní prostředí. Budovy s certifikátem LEED mají jak environmentální výhody, tak i finanční přínos pro investora i budoucího nájemce.

LEED posuzuje stavební i technologické celky budovy a jejího okolí v následujících kategoriích:

Maximální zisk bodů Kategorie (systém LEED CS)
28 Udržitelný rozvoj území
10 Hospodaření s vodou
37 Energie a atmosféra
13 Stavební materiály a zdroje
12 Kvalita vnitřního prostředí
6 Inovační technologie
4 Zohlednění místních podmínek
120 Celkem
Jednotlivé kategorie jsou ohodnoceny maximálním počtem bodů a to v takovém pořadí, aby zohlednily důležitost dané kategorie v rámci celého systému.

Zatímco u necertifikovaných budov v ČR se hodnotí energetická náročnost pomocí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), certifikace LEED povinně vyžaduje podstatně podrobnější hodnocení spotřeb všech energií v budově, prováděné pomocí dynamického energetického modelu zahrnující veškerou energetickou spotřebu a všechny faktory a vstupy, které mají na spotřebu energií v budově vliv. Výstup z tohoto modelu pak neslouží jen potřebám certifikace LEED, ale poskytuje vlastníkovi nebo budoucím nájemcům budovy reálný obraz o provozních nákladech na energie budovy, a to i pro jednotlivé nájemní úseky.

Výstup z energetického modelu je také základem budoucího energetického managementu budovy.

Povinnou součástí certifikace LEED je i proces přejímaní technických systémů budovy do provozu (Fundamental Commissioning of building energy systems), během kterého se mimo jiné ověřuje, zda parametry instalovaných technologických zařízení odpovídají předpokladům v energetickém modelu.

Jednotlivé úrovně certifikátu LEED jsou:

Slovní ohodnocení Bodová hranice
Certifikováno Certified 40-50 bodů
Stříbrný Silver 50-60 bodů
Zlatý Gold 60-70 bodů
Platinový Platinum 80+ bodů
Hodnocení


Přehled LEED certifikačních systémů:

leed


V České republice momentálně prochází budovy těmito hodnotícími systémy LEED v4:

 • New Construction and Major Reconstruction – pro novostavby a výrazné přestavby (pokud je pro větší část budovy znám nájemce)
 • ¨¨
 • Core & Shell (CS) – když budoucí nájemce není znám a budova se staví spekulativně s tím, že fit-out (klientské vestavby) budou dodělány později (a certifikace se na ně nevztahuje).
 • Commercial Interiors (CI) – může navazovat na předchozí, ale nemusí – nájemce si nechá certifikovat vlastní fit-out (klientskou vestavbu).
 • Existing Buildings: Operation & Maintenance (EB:O&M)– pro budovy, které jsou již postaveny a v provozu.

Systémem lze certifikovat administrativní, obytné budovy, školy, obchodní jednotky, zdravotnické a datové centra, Pohostinství, sklady a distribuční jednotky

Aktualizace systému na LEED v4 proběhla v listopadu 2013, je navržena tak, aby byla flexibilnější a zlepšila celkový zážitek uživatelů. LEED v4 je specializovaná na stavební projekty po celém světě..

Přednostmi LEED Zelených budov je například:

 • Snížení provozních nákladů
 • Zvýšení hodnoty budovy na trhu
 • Snížení množství odpadu určeného k odvozu na skládky nebo do spaloven jak během výstavby, tak během provozu
 • Úspory energií a vody
 • Zdravější a bezpečnější prostředí pro uživatele i návštěvníky
 • Snížení škodlivých emisí skleníkových plynů produkovaných budovou při stavbě i provozu
 • Zvýhodnění bankami

Jsme členem USGBC, což přináší našim klientům 20% slevu na registračních a certifikačních poplatcích.

Aktuální informaci o počtu certifikovaných budov naleznete zde:
http://www.usgbc.org/LEED/Project/CertifiedProjectList.aspx?CMSPageID=247

Reference

LEED Core & Shell (CS)

 • Jindřišská 16, Praha
 • Jungmannova 15, Praha
 • OAC Na Příkopě, Praha
 • Office Islands - budovy A-F, Praha
 • CITY WEST – budovy C1&C2, Praha
 • Florentinum, Praha
 • Palác Stromovka, Praha
 • COPA Centrum Národní, Praha
 • Argentinská hvězda, Praha

LEED New Construction (NC)

 • Eame Overhaul Center,Žatec
 • PVI Central, Česká Lípa
 • INGERSOL Rand, Kolín

LEED Commercial Interiors (CI)

 • Google relocation, Praha